Kako kreirati ponude sa SHIPSTA

Pogledajte ovaj dvominutni video kako biste vidjeli koliko je to brzo i jednostavno
za izradu ponuda sa SHIPSTA:

Preuzmite korisnički priručnik i saznajte više o
kako možete kreirati ponude s portalom dobavljača 3.0.